Cookies (kjeks) informasjon, GDPR og personvernerklæringer

GDPR (General Data Protection Regulation), gjelder fra 25 mai 2018 :

GDPR er positivt for din personlige integritet og vil endre hvordan jeg som bedriftseier får samle inn og behandle dine personoppgifter. De viktigste endringene i GDPR er at du har rett til å gjennomføre rettelser, sletting eller tilgang til dine personoppgifter som jeg har samlet. Jeg selger – eller videreformidler aldri personopplysninger videre til 3.part eller andre parter.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for www.magik.no / og hele bedriften her under.

For å kunne utføre oppdrag bestilt av kunde, vil aktuell avtale (f.eks. avtale om bryllupsfotografering) bli lagret i virksomheten. Denne inkluderer informasjon knyttet til kundeforholdet, og dermed også nødvendig personopplysninger for å utføre bestilt oppdrag, fakturere kunde, og for arkivering for evt. senere bestillinger. Avtaler ligger lagret på lokal server, hvor det kjøres egne backup, samt i regnskapssystemet Fiken.no. Adgangen til lokal server er tilgangsstyrt, og kun ansatte i Virksomheten har tilgang til disse dokumentene. Personopplysningene om kunden som lagres i Fiken.no er tilgangsstyrt og kun ansatte i Virksomheten har tilgang til denne informasjonen. Dette gjelder meg, Fotograf Maciej Krzysztof.

Kundens rettigheter:

Kunde samtykker til at Maciej Krzysztof Fotograf Magik lagrer gitte personopplysninger til [formål], og ikke til andre formål. Kunde har rett til å endre samtykker, ved senere henvendelse. Vil også opplyse om at kunde har rett til å få slettes sine kundeopplysninger fra våre register, derimot vil bilder fortsatt bli arkivert (jfr. opphavsrett). Ved sletting av kundeopplysninger er det ikke lenger mulig å gjennomføre knytte kunde til arkiverte bilder, gitt den konsekvensen at fremtidige bestillinger ikke kan gjennomføres. Ved sletting av kundeopplysninger vil også medføre sletting av samtykker. Hvis sletting skulle være aktuelt, kreves skriftlig henvendelse til Maciej Krzysztof Fotograf Magik.

Personopplysninger som behandles

Maciej Krzysztof Fotograf Magik samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:
– For og etternavn / Firmanavn
– Adresse
– Telefonnummer
– Epost adresse
– Navn på de som fotograferes

Hvordan informasjon innhentes?

Maciej Krzysztof Fotograf Magik samler inn opplysninger gjennom skjemaer på mine nettsider samt via telefon og mail. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen.
Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:

Kontaktskjema på nettsiden
Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes

For å kunne sende relevant informasjon og lagre opplysninger i databasen

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter. Informasjon som innhentes gjennom tredjepart programmer for å forbedre informasjon – kan du lese mer om lengre nede på siden her. De programmene henter ikke inn personlig informasjoner om deg.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på mine nettsider lagres i Mailchimp og i databaser på Fiken.no.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte på telefon 911 64 603 eller via e-post : post@magik.no.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles.
Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Maciej Krzysztof Fotograf Magik ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Cookies (Informasjon Kappsel)

Cookies information (English) :

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Cookies Informasjon (Norsk) :

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler – små tekstfiler som er plassert på maskinen din for å hjelpe nettstedet å gi en bedre brukeropplevelse. Generelt brukes informasjonskapsler for å beholde brukerpreferanser, lagre informasjon for ting som handlekurver, og gi anonymisert sporingsdata til tredjepartsapplikasjoner som Google Analytics. Cookiene vil som regel gjøre surfingopplevelsen din bedre. Du kan imidlertid foretrekke å deaktivere informasjonskapsler på dette nettstedet og andre. Den mest effektive måten å gjøre dette på er å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din. Vi foreslår at du konsulterer Hjelp-delen av nettleseren din eller ved å trykke her ; Cookies, som gir veiledning for alle moderne nettlesere

Personvernerklæringer

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er kun meg, Maciej Krzysztof Fotograf Magik – heretter bare kalt fotografen, som behandler informasjon en Cookie kapsel inneholder. Jeg bruker ikke noen av informasjonen til videre kommersielle formål. Det er ingen andre parter enn meg, fotografen, som har evt tilgang på informasjonen kapsel gir.

2. Hva er formålet?

All informasjon som bli lagret på din pc har formål med å gjøre din opplevelse på websiden bedre. Altså små informasjons kapsler blir lagret slik at neste gang du kommer på besøk så går innlastingen litt raskere.

Jeg bruker ved siden av dette Google Analytics og Hotjar kun med formål å gjøre websiden mer rask – bedre for alle besøkende og den beste opplevelsen man kan ha ved å være på en webside.

Ingen av dataen jeg får inn blir solgt videre eller brukt til kommersielle formål. Fotografen har en regel at bildene og stilen skal selge seg selv – og ikke at fotografen skal mase på kunder.

3. Hvilke personopplysninger behandles?

Ingen privat data blir lagret. Jeg får ikke informasjon om hvem du.

Google Analytics : Fotografen får her informasjon om hvilken del av landet du kommer fra – og hvilken del av www.magik.no du har besøkt. Og hvor lenge du har vært på websiden. Fotografen bruker SEO for å skape mer trafikk til websiden – og det er kun formålet om å kunne vise bilder – og selge fotografi tjenester videre til de som finner fotografens stil som den rette stilen for neste prosjekt.

Hotjar : Viser fotografen hvor godt websiden fungere. Hvilken deler av siden bør gjøres om slik at du får en enklere og bedre opplevelse. Fotografen prøver ikke på noen som helst måte å påvirke deg med formål om å kjøpe produkter. Formålet er kun til at www.magik.no fungere på best mulig måte for alle som kommer inn på siden.

4. Hvor hentes opplysningene fra?

Google Analytics
Google Webmastertools
Hotjar

5. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Ja – det er helt frivillig om du ønsker å bli tracket på denne måten. Du kan slå av Cookies i din nettleser enkelt – ved å trykke på hjelp i din nettleser.
All informasjon som kommer inn til fotografen er helt annonym – og fotografen får ikke noe beskjed om hvem en besøkende er.

6. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Nei

All informasjon er kun for å gi brukeren en bedre opplevelse på www.magik.no. Ingen data blir videre solgt til noen 3.part.

7. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Opplysningene blir slettet etter 1 uke. Cookien på din data blir sletta etter en uke. Og lastet inn på ny hvis du kommer inne på www.magik.no. Dette er for innholdet forandres ofte i blant. Så at du skal få med deg siste innholdet så blir cookien slettet 1 gang i uka. Data fra hotjar blir slettet hver 2.uke. Denne dataen er kun for å se om alt fungere slik den skal også blir den slettet etter dette.

8. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Loven gjelder i følge Norske lover.

Les mer her

9. Hvordan sikres opplysningene?

All data som er kort lagret – er lagret bak tung sikkerthet for nettsikkerhet. All opplysninger blir ikke lagret lenge, 1 til 2 uker, før den blir automatisk slettet. ingen andre eller tredje parter har tilgang på dataen fotografen får inn.

8. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Loven gjelder i følge Norske lover.

Les mer her

Kontaktinformasjon

MACIEJ KRZYSZTOF
FOTOGRAF MAGIK

PHOTOSTUDIO TØNSBERG

Baglergaten 16
3111 Tønsberg
Rom 206

e: post@magik.no
m: +47 911 64 603
o: 993 959 340 MVA

Maciej Krzysztof Fotograf Magik